Общи условия

Настоящите Общи условия представляват споразумение между Вас и “ПИКСЕЛ ДРИЙМ” ЕООД, собственик  на сайта www.superfirma.bg, касаещо условията, при които SuperFirma Ви предлага информация, продукти и услуги, предоставени чрез SuperFirma.bg (наричани  по-долу “Услугите”). SuperFirma.bg се състои от страници, чийто оператор и администратор е “ПИКСЕЛ ДРИЙМ” EООД, ЕИК: 202723571, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „6-ти Септември” №157, ет.1, офис 5, телефон: 0887 034 030, email: info@superfirma.bg

С настоящите „Общи условия“ се уреждат взаимоотношенията между SuperFirma, от една страна, и от друга страна – клиентите на онлайн страница с домейн www.SuperFirma.bg, които ползват услугите, предоставени на сайта.

С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на сайта www.SuperFirma.bg, се счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу „Oбщи условия“.

Чрез използването на интернет страницата www.SuperFirma.bg, нейното съдържание, както и предлаганите към нея услуги потребителят е еднолично отговорен за всички последствия, настъпили от това използване. Потребителят е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални, електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на интернет страницата www.SuperFirma.bg, нейното съдържание и услуги, както и от всяко друго лице, с което SuperFirma има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, публикувани на Интернет страницата са собственост на SuperFirma или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което SuperFirma притежава разрешение за ползване.

Потребителят не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва каквото и да било съдържание в друг контекст, извън този на SuperFirma, включително всякакво съдържание от интернет страницата извън SuperFirma, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното съгласие на SuperFirma.

Всяко съдържание, до което потребителят има или получава достъп, е защитено от този документ, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено съгласие за ползване между SuperFirma и потребителя, друга страна или пък няма изрично упоменаване от страна на SuperFirma към въпросното съдържание за използването му.

SuperFirma не поема каквато и да било отговорност, в случай, че потребителят бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на SuperFirma. Потребителят се задължава да информира SuperFirma при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ: 
1. Използвайки услугите на superfirma.bg, автоматично се съгласявате да спазвате настоящите общи условия. 
2.Услугите предлагани от сайта superfirma.bg, представляват генериране на административни документи и съдействие пред държавни институции.
3. Генерирането на административни документи става, чрез използване на формите, които предлагаме; 
4. С попълването на e-mail във формите на сайта се съгласявате да получавате електронни съобщения и регулярни бюлетини от нас. 
5. Срокът на договора е до прекратяването му съобразно тези общи условия. 
6.  Потребителите – физически лица имат право да се откажат от сключения договор за ползване на услугата при условията на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Изявлението за прекратяване на договора трябва да бъде отправено до Пиксел Дрийм ЕООД  в писмен вид по неговото седалище или по електронен път;

РЕГИСТРАЦИЯ, ПОРЪЧКА НА УСЛУГА, ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 1. Поръчка на услуга
 • Поръчка на услуга през онлайн сайта www.SuperFirma.bg може да се прави 24-часа в денонощието, включително през почивни дни и в дните на официални празници.
 • Не е необходимо е да се направи първоначална регистрация на сайта, за да се процедира с поръчка на услуга.
 • След финализирането на поръчаната услуга служители на SuperFirma се свързва с клиента на посочения от него телефон и/или мейл за потвърждаване на изпратената от Вас информация. Поръчката на услуги се обработва веднага след като отчетем плащане на хонорара.
 • SuperFirma може едностранно да прекрати поръчана услуга, направена от клиент, като предварително го уведоми, без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди.

 

Регистрация

 • Първоначалната регистрация на сайта www.SuperFirma.bg не е задължителна
 • При поръчка нта услуга клиентът въвежда име и фамилия, електронна поща и телефон за контакт.

Цени

 • Цените на предлаганите услуги в сайта www.SuperFirma.bg са крайни.

 

Начини на плащане

Клиентът избира начина на плащане от предвидените в сайта възможности за плащане. Начините на плащане са както следва:

 • по банков път чрез превод по сметката ни;
 • с кредитна / дебитна карта през системата на PayPal;
 • с акаунт в PayPal;
 • с кредитна /дебитна карта през ePay (без регистрация);
 • от микросметка в ePay;
 • на каса на EasyPay;
 • на банкомат чрез Bpay;
 • на куриер, чрез наложен платеж

 

За предлаганите услуги от SuperFirma се дължи плащане след попълване на въпросник за услугата, потвърждаване на поръчка и избор на начин на плащане. 

Отказът от поръчка е възможен до момента на получаване на съответните документи. Отказът следва да бъде заявен в писмена форма на info@superfirma.com или на телефон 0887 034 030.

ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВСЯКА ОТ СТРАНИТЕ

1. Права и задължения на SuperFirma:

 • SuperFirma се задължава да осигури непрекъснатото функциониране на сайта, доколкото това е възможно от зависещите от SuperFirma обстоятелства. SuperFirma не носи отговорност за непредоставяне на услугите в случай на форсмажорни обстоятелства извън контрола на SuperFirma, както и на проблеми, дължащи се на оборудването на клиента.
 • SuperFirma има право да изпраща съобщения до регистриралите се потребителите, както и да помества на страниците си всякакви рекламни банери и съобщения за стоки и услуги в сайта, включително и такива, които препращат към други интернет страници. SuperFirma не носи отговорност за верността и законосъобразността на подобни сайтове.

 

2. Права и задължения на Клиента:

 • Клиентът е длъжен да не извършва действия или бездействия, насочени срещу нормалното функциониране на сайта, нормалната работа на останалите интернет потребители, както и всякакви действия, водещи до нарушаване на интернет етиката.
 • Клиентът може да иска възстановяване на платената такса в случай, че съответният документ не отговаря на действащото законодателство в Република България. Сумата се възстановява в 7-дневен срок.
 • По всяко време клиентът може да иска потребителския му акаунт да бъде изтрит от сайта на SuperFirma, заедно с прилежащите към него данни. За тази цел той трябва да изпрати съобщение за желанието си до администрацията на сайта на info@superfirma.bg, използвайки мейла, от който се е регистрирал на сайта.
 • По време на регистрация клиентът е длъжен да предостави правилни данни, както и да разреши на администрацията на SuperFirma да провери тяхната достоверност чрез телефонно обаждане или мейл за потвърждаване на достоверността на информацията.

 

СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Клиентът дава съгласие SuperFirma да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на Клиента – „бисквитки” (cookies)

Целите на съхраняването на предоставената информация са както следва:

 • идентификация на клиента при влизане и използване на сайта;
 • достъп и промяна на лични данни и настройки при използване на сайта;
 • създаване, поддържане, преглед и архив на минали и текущи поръчани услуги.

Целите на обработването на предоставената информация са както следва:

 • предотвратяване на злоупотреба с идентификация на клиента при влизане и използване на сайта;
 • подобряване на услугите, предоставяни от SuperFirma;
 • статистическа информация за покупки, посещаемост и присъствие на сайта.

SuperFirma осигурява на потребителите възможност по всяко време да получат информация за съхраняваните в крайното устройство данни – „бисквитки” (cookies).

SuperFirma има право и на последващо съхраняване на информация или получаване на достъп до информация в случай, че клиентът не е възразил.

 1. С оглед използването на услугите, предмет на настоящите общи условия, клиентът предоставя своите лични данни като SuperFirma се задължава да използва тази информация само с оглед изпълнение на направената заявка от страна на клиента.
 2. Предоставената от клиента информация не се представя или продава на трети лица.
 3. SuperFirma може да използва предоставена от клиента лична информация, като име и фамилия, физически и/или електронен адрес само за целите на директен маркетинг. При тези случаи клиентът може да използва правото си да се откаже от получаване на рекламни съобщения, заявявайки това на имейл адрес, индикиран в контакт страницата на сайта.
 4. По всички неуредени от настоящите „Общи условия“ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 5. При възникнали спорове по тълкуването и прилагане на настоящите „Общи условия“ страните дават съгласието си същите да бъдат разгледани и решени от съответния съд.

 

SuperFirma запазва правото си едностранно да променя настоящите Общи условия. Извършените промени се довеждат до знанието на клиентите чрез публикуването им на сайта.

Последна промяна – 15 февруари 2020 г.