Стъпка 2: Попълване на данни

Стъпка 3: Завършване​

Продажба / прехвърляне на дружествени дялове

Продажба / прехвърляне на дружествени дялове

  • Напишете името на фирмата.
  • Напишете ЕИК номера на фирмата
  • Данни за продажбата / прехвърлянето на друж. дялове

  • След като получим заявката ще се свържем с Вас за да уточним всички подробности
  • Данни за обратна връзка

249 лв Крайна цена с вкл. Държавна такса
  • Продажба на фирма

Нужда от помощ?