Счетоводни услуги - изгодно и удобно от „Суперфирма“!

Да води счетоводство е длъжна всяка фирма, независимо от големината, формата на собственост и сфера на дейност. Но съвсем не е задължително да е по традиционния начин – можете да се възползвате от предимствата на дистанционните и онлайн външни счетоводни услуги.

Оставете рутината и крайните срокове за нас, ние ще се заемем.

Изберете най-подходящият за Вас абонаментен пакет счетоводни услуги или отделна счетоводна услуга.

Многогодишната практика на Superfirma като част от счетоводна къща „Гарант“ показва, че фирмите са с осезаема полза от делегиране на бизнес процеси и в частност счетоводството на външни изпълнители (аутсорсинг счетоводство).

Особено актуална е тази форма на организиране на счетоводно обслужване за малки и средни предприятия и свободни професии (фрийлансъри). Обемът на счетоводни операции тук е сравнително малък и следователно няма нужда от счетоводител на щат.

Счетоводно обслужване онлайн от Superfirma.bg

Услугата на „Суперфирма“ счетоводство онлайн означава дистанционно организиране на Вашето счетоводство на базата на облачните технологии.
Предимства на онлайн счетоводството:

Цените за различните счетоводни услуги зависят от активността на фирмата (обем на операции, платежни документи), брой персонал.

Можете да изберете базов пакет счетоводни услуги или отделни счетоводни дейности. Всеки клиент сам избира списък на необходимите му услуги – дейности по осигуровки, данъци, ДДС, подаване на декларации и годишно приключване. Както и консултации, свързани с данъци, осигуровки и трудови отношения.

Счетоводно обслужване

Процес на работа

Цялата дейност се извършва в режим онлайн, счетоводните услуги се оказват дистанционно. Съобщения можете да ни оставите чрез посочените контакти, приложения и социални мрежи, а когато е необходимо да се свържете по телефона.

Предаването на първичните документи можете да обсъдите с нас –честотата и мястото на тяхното предаване (в офиса ни в София или Пловдив). Можете да ги изпратите по куриер за наша сметка. За изпълнението на някои операции от Ваше име ни е необходимо пълномощно – всички тези въпроси се обсъждат индивидуално.

Счетоводното обслужване включва и предоставяне на консултантска помощ по някои въпроси, свързани с воденето и оптимизиране на счетоводството.

Гаранция

Ще може ли „Суперфирма“ своевременно да свърши работата си? Мога ли да бъда сигурен, че всички данъци, осигуровки ще бъдат начислени правилно и платени навреме? Не става ли изтичане на търговска информация? Дали ще мога да контролирам счетоводния екип?

Много клиенти, поръчващи дистанционни счетоводни услуги се вълнуват от тези въпроси. Практиката показва, че е достатъчно да спазвате 2 правила, за да бъдете сигурни в своя аутсорсинг счетоводен партньор:

  1. Изберете надежден изпълнител с добра репутация. Superfirma.bg е част от счетоводна къща „Гарант“, утвърден партньор на българския аутсорс счетоводен пазар.
  2. Сключването на договор с определени степени на отговорност.

Авторитетните фирми, предоставящи външни счетоводни услуги много внимателно се отнасят към своята репутация, така че се извършва строг подбор на персонал.
С подписването на договор за предоставяне на счетоводни услуги, изпълнителят поема ангажимент за запазване на поверителност на информацията.

Счетоводни услуги онлайн от „Суперфирма“ – лесният начин да получите конкурентно предимство!