Стъпка 2: Попълване на данни

Стъпка 3: Завършване​

Промени по фирма

Промяна на адрес

Промени адреса на фирмата си онлайн. Бързо и лесно, на цена от 129 лв

Промяна на име

Промени името на фирмата си онлайн. Бързо и лесно, на цена от 129 лв

Промяна на предмет на дейност

Променете дейността на фирмата си.

Промяна на управител

Промени управителя на фирмата

Изцяло онлайн, на цена от 129 лв

Промяна на съдружници

Промени в съдружниците на фирмата

Промяна на капитала

Променете капитала на фирмата си. 

На цена от 150 лв.

Продажба / прехвърляне на фирма

Продажба или прехвърляне на фирма (ЕООД или ООД) на нов собственик

Продажба / Прехвърляне на дружествени дялове